GeestenWereld

Wat is de Geestenwereld eigenlijk.
Bestaan Geesten wel?
Wat zijn Geesten
Zijn wij allen Geesten
Reïncarnatie en karma
Zielen
Soulmates
Reïncarnatie
Leven na dit leven
Telepathie
BDE

 

Een opsomming aan informatie over al deze onderwerpen
En om te beseffen dat de wereld
een dimensie is
En dat wij allen geesten waren en ooit weer zullen zijn